W Pieszycach swój jubileusz 60-lecia i 50-lecia ślubów zakonnych świętowały siostra Maria Kaczan, siostra Teresa Radomska i siostra Irena Ligienza, a wraz z nimi duchowo łączyły się we wspólnym świętowaniu także siosra Alicja Kalwas, siostra Agnieszka Miller i siostra WandaPach.
Maryi Wspomożycielce polecamy nasze siostry i życzymy wszelkich łask!