W sobotę, 5 lutego, w Pieszycach zakończyła się druga seria ośmiodniowych rekolekcji jubileuszowych dla FMA.
Był to czas ciszy i słuchania, czas spotkania z „Tym, Który zapoczątkował w nas dobre dzieło”, w Jego Słowie, w Sakramentach, we Wspólnocie…
Był to także czas słuchania świadectw tych, które były u początków naszej obecności na ziemiach polskich. Uwielbiamy Ojca, który nas gromadzi i posyła, który kształtuje nas na obraz Syna i prowadzi.