Po 100 latach istnienia Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce pierwsza Polka weszła dziś do Rady Generalnej.

9 października 2021 r. s. Lidia Strzelczyk została wybrana Radną Wizytatorką Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Radne delegowane przez Przełożoną Generalną do wizytowania Zgromadzenia mają obowiązek troszczyć się o utrzymanie stałych i konstruktywnych relacji między inspektoriami a Przełożoną Generalną i jej Radą oraz właściwą współpracę między różnymi wspólnotami inspektorialnymi.

Poprzez swoją służbę będą się starały umożliwić Radzie Generalnej coraz lepsze poznanie sióstr i środowisk, w których realizowane jest nasze posłannictwo oraz wzmacniać działalność apostolską Zgromadzenia, doceniając różne kultury w pełnej wierności Kościołowi i Księdzu Bosko. (K. 132)

 

Oficjalną proklamację powitano gorącymi oklaskami.