Czas Jubileuszu 100-lecia obecności Sióstr Salezjanek na ziemiach polskich, to nie tylko powracanie do minionych zdarzeń, przywoływanie wspomnień, układanie puzzli historii czy przeglądanie pożółkłych fotografii. Czas jubileuszu to radość z otrzymanego daru i przepełniająca serce wdzięczność wobec Boga i Jego niepojętego planu zbawiania ludzi młodych.
Przeżyciom związanym z tym szczególnym czasem łaski będzie towarzyszył utwór „Ogień, wiatr”, który jest owocem pracy i zaangażowania wielu osób, ale przede wszystkim jest hymnem uwielbienia i bezgranicznego zaufania Bogu Ojcu, który jest naszym domem, Jezusowi, który jest naszym Mistrzem i Zbawicielem, Duchowi Świętemu, który jest dawcą charyzmatów, który jest ogniem rozpalającym serca.
W projekt powstania utworu i filmu, zrealizowany przez Salezjańskie Centrum Młodzieżowe „LINA”, zaangażowało się bardzo wiele osób. Za wielkie serce, podarowany czas i talenty, za każdy trud, poświęcenie, modlitwę i wszelką pomoc: dziękujemy!

Ogień, wiatr…

Nieznajomy dźwięk, głos ukryty w sercu,
nieuchwytny szept, woła po imieniu.
Mornezyjski czas, miłość prostym ściegiem,
pełen ciepła dom, w nim poznasz Boga.
Listy dobrych słów, ścieżki Ewangelii,
radość nowych dróg, «Tobie ich powierzam»!

Obłok, cisza, światła promień,
Manna, głos i krzewu płomień…
ukryj nas, bądź naszym domem – dobry Ojcze.
Słowo, moc, miłości droga,
wino, chleb i męki doba,
poślij nas, bądź naszym Mistrzem – Jezu, Panie.
Ogień, wiatr i życia tchnienie,
prawda, w sercu uwielbienie,
prowadź nas, bądź nowym winem – Duchu Święty.

Biel i czerwień pól, kraj znaczony wiarą,
ziemia ludzkich serc, nowy siew nadziei.
Trud ubogich rąk, Bóg jak kromka chleba,
miłość pierwszych sióstr, aby zbawić wielu.
Ocalony skarb w kruchy dzban zamknięty,
Dar minionych lat w naszych sercach.

Obłok, cisza, światła promień,
Manna, głos i krzewu płomień…
ukryj nas, bądź naszym domem – dobry Ojcze.
Słowo, moc, miłości droga,
wino, chleb i męki doba,
poślij nas, bądź naszym Mistrzem – Jezu, Panie.
Ogień, wiatr i życia tchnienie,
prawda, w sercu uwielbienie,
prowadź nas, bądź nowym winem – Duchu Święty.

Duchu Święty, prowadź nas! Duchu Święty, prowadź nas, prowadź nas!