W piątek, 8 kwietnia, we wspólnocie domu inspektorialnego we Wrocławiu, z ogromną radością powitałyśmy siostę Annę Szczęsną – inspektorkę (nominatkę). To krótkie, ale rodzące nadzieję spotkanie, jest początkiem naszej wspólnej drogi.
Towarzyszymy s. Annie naszą modlitwą prosząc o potrzebne dary Ducha Świętego.