W dniach 24. 01. – 26. 01. 2020 r. w Niepokalanowie odbyła się sesja naukowo – katechetyczna dla sióstr zakonnych pod hasłem:  «Komunikacja na katechezie – jak głosić Ewangelię  „pokoleniu smartfonów”? » Organizatorem tej rokrocznej sesji była Sekcja Katechetyczna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.  Członkiem tej Sesji jest s. Bernadetta Rusin, Salezjanka.

120 sióstr, z wielu zakonów i zgromadzeń zakonnych całego kraju, nie tylko wysłuchało profesjonalnych wykładów, ukazujących wyznaczony problem w różnych kontekstach, ale czas wieczornych rekreacji poświęciło na warsztaty taneczne (s. Nikodema Rogowska CSDC) oraz zabawy integracyjne i edukacyjne, przydatne zwłaszcza w czasie spotkań grup nieformalnych. Ten punkt programu, w sposób mistrzowski, opracowała i przeprowadziła s. Lucyna Gocyła, Salezjanka. Gromki śmiech uczestniczek wypełniał ogromną salę obrad (sala św. Bonawentury) prawie przez dwie godziny! Siostry skrzętnie notowały i nagrywały kolejne zabawy. S. Lucyna udostępniła też bogaty materiał – podkłady muzyczne i instrukcje poszczególnych zabaw, w formie elektronicznej.

Sesja obejmowała trzy bloki wykładowe. Pedagog, Robert Bielecki, zaprezentował zagadnienie, które obecnie cieszy się wielkim zainteresowaniem w środowisku nauczycielskim: «„Neuro” we współczesnej dydaktyce». Z precyzją odpowiedział na pytanie o to, co nowoczesna neurobiologia podpowiada dydaktykowi.

Dziennikarz, Jacek Karnowski, w wykładzie: „Współczesne wyzwania medialne w katechezie”, zaciekawił słuchaczy charakterystyką „pokolenia smartfonów”. Spojrzenie okiem ojca i socjologa, na to co mu zagraża i jakiej pomocy oczekuje, było niezwykle cenne dla każdej siostry – wychowawczyni i nauczycielki religii.

Ks. bp Wojciech Osial w wykładzie: «„Plus cor quam vis” – Więcej serca niż siły! Kilka uwag o fundamentach komunikacji katechetycznej», przedstawił zasady i wskazania praktyczne dla budowania zawartej w tytule relacji, w obszarze rodziny, parafii i samego katechety. Prymat Boga, budowanie więzi i katecheza jako akt miłości, to – według Prelegenta – główne założenia takiej komunikacji, która w rezultacie pozwala na spotkanie w wierze z samym Bogiem.

„Trzeba podejść do młodzieży z sercem. Za serce będą wdzięczni. Serce zrozumieją, kija – nie! Przed kijem nie ustąpią, ale przed sercem ustąpią” – mówił Ks. Biskup, cytując Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego.

Sesja w Niepokalanowie z pewnością pozostawi w sercach uczestniczek wspomnienie spotkania z Bogiem i Jego Matką w tym pięknym, ważnym dla Polski, miejscu; doświadczenie i wiedzę, którą wykorzystają w codziennej, niełatwej dziś pracy.

Siostry powróciły do dzieci i młodzieży z nową pasją, rozpaloną Eucharystią, Słowem Bożym (homilie: o. Sylwester Gągolewski OFM; ks. bp Wojciech Osial), adoracją w Kaplicy Pokoju – „Gwiazdy Niepokalanej” oraz darem licznej międzyzakonnej wspólnoty.

opr. s. Bernadetta Rusin; Sekcja Kat. Komisji Wych. KWPŻZZ

(cała nazwa: Sekcja Katechetyczna Komisji Wychowania i Nauczania przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce)