Rzym (Włochy) 23 lipca 2020 roku w Domu Generalnym Sióstr Salezjanek w Rzymie trzy siostry obchodziły 25, 50 i 60 lat wierności Panu w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki.

Dla siostry Katarzyny Kasińskiej, która obchodziła 25-lecie, siostry Anny Marii Nizzoli, 50-lecie, siostry Julii Arciniegas, 60-lecie profesji zakonnej był to dzień uwielbienia i dziękczynienia za silną i wierną obecność Pana przez całe te lata życia zakonnego.

Eucharystii, z liturgią i pieśniami animowanymi przez Wspólnotę, przewodniczył ksiądz Carlo Maria Zanotti, salezjanin Księdza Bosko (…)

Siostry Jubilatki odmówiły formułę poświęcenia się Bogu Ojcu i podziękowały za Jego dary i wezwanie do bliższego naśladowania Chrystusa w rodzinie zakonnej z charyzmatem Księdza Bosko i Matki Mazzarello, aby być darem dla małych i ubogich. .

Matka Generalna, Siostra Yvonne Reungoat, dała każdej Siostrze zapaloną lampę, znak wiernej czujności i życzyła im, aby nadal kontemplowały znaki obecności miłości Pana w życiu codziennym i składały dziękczynienie za bezinteresowność, z jaką zostały wybrane z motywu wskazanego przez Jezusa:  Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. (Mt 11,26).

(źródło: https://www.cgfmanet.org/ifma/cultura-vocazionale/risplenda-nella-tua-vita-la-luce-dellamore/ )