Boże Narodzenie symbolizuje miłość, nadzieję i szczęście.Tę wiadomość przekazujemy wszystkim, którzy znajdują miejsce w naszym życiu.

Serdeczne słowa życzeń kierujemy do naszych bliskich, do rodzin sióstr, do młodzieży, dzieci i ich rodzin, do wychowawców, naszych współpracowników, dobrodziejów, do  naszych Sióstr Misjonarek, które pracują na wszystkich kontynentach świata, do Salezjanów, Salezjanek i Salezjanów Współpracowników, do Byłych Wychowanek i Wychowanków.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, którzy poprzez modlitwę, ciche akty cierpienia i pracę apostolską na rzecz młodzieży związani są z naszym Zgromadzeniem. Nie zapominamy także o chorych, smutnych, przeżywających dramat wojny i opuszczenia własnej ojczyzny, a także o tych, którzy stracili nadzieję, zagubili drogę do Boga; odtrąconych, samotnych, zapomnianych…