Dnia 19 września 2018 roku cała społeczność Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek we Wrocławiu włączyła się w Ogólnopolską Sztafetę Modlitewną w intencji Synodu Biskupów.

Tego dnia wszyscy: dzieci, młodzież i nauczyciele zgromadzili się na boisku szkolnym, by wspólnie rozważyć jedną tajemnicę różańca świętego i odmówić oficjalną modlitwę za Synod, którą prowadzili przedstawiciele każdej klasy.

Ukoronowaniem akcji było zrobienie zdjęcia całej społeczności szkoły i przesłanie go do Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM – inicjatora całej akcji.

Chcieliśmy przez to dać swój mały wkład w dzieło Synodu poświęconego ludziom młodym i otoczyć naszą modlitwą młodzież, księży Biskupów oraz owoce tego spotkania.

s. Lucyna Gocyła