W sobotę, 27 listopada, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 51, z Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia oraz młodzi ludzie z grupy młodzieżowej z parafii świętego Jana Bosko w Szczecinie, pod opieką s. Elżbiety Młynarczyk i s. Teresy Manickiej, udali się do Fundacji Małych Stópek. Tam, jako wolontariusze, pomagali w realizacji zadań Fundacji, która służy różnym grupom osób potrzebujących, a szczególnie osobom i instytucjom, które opiekują się małymi dziećmi.
Młodzi ludzie przez prawie 6 godzin pomagali w przygotowaniu pakietów dla darczyńców Fundacji. Mieli również możliwość spotkania się z księdzem Tomaszem Kancelarczykiem – pomysłodawcą i gorliwym dyrektorem Fundacji – który nie zostawia bez pomocy nikogo, kto się do niego o nią zwróci. Na koniec  wolontariusze otrzymali w podziękowaniu książkę napisaną przez księdza Tomasza z imienną dedykacją dla każdego.
s. Elżbieta Młynarczyk