Nie miłujmy słowem, ale czynem – powiedział papież Franciszek w orędziu na I Światowy Dzień Ubogich, który odbył się w niedzielę 19 listopada 2017 roku.

Dzierżoniowska wspólnota Sióstr Salezjanek spędziła ten dzień, wraz z dziećmi oraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich.

Najpierw  miało miejsce spotkanie najważniejsze – z Jezusem  – w czasie Eucharystii w kościele parafialnym św. Jerzego. Następnie Siostry przygotowały świąteczne Oratorium dla miejscowych dzieci: zabaw, konkursów z podarunkami, a także niedzielnego obiadu. Wszyscy wspólnie zasiedli do stołów, aby przy posiłku podzielić się słowem, a jeszcze bardziej swoim uśmiechem i prostą obecnością.

Wszystko to odbywało się pod hasłem: „Miłujmy czynem”, bo prawdziwie poprzez te proste gesty dobroci, braterstwa względem młodszych wiekiem, względem bliźniego wyrażałyśmy  nasze miłowanie. Miłowanie takie, do którego zachęcał nas Ojciec Święty w swoim Orędziu:

Apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa. Proponuje, by stanowił on okazję do przyjacielskich spotkań naznaczonych solidarnością i konkretną pomocą.

postulantka Weronika Śliwińska

foto: s. Ewa Zaniewska