28 kwietnia 2019 roku ulicami Szczecina przeszedł Marsz dla Życia pod hasłem:  „Miłość większa niż…” Zasięg i rozmiar szczecińskiej manifestacji pro-life był ogromny. Osiemnastotysięczna grupa Obrońców Życia przeszła ulicami Szczecina od Jasnych Błoni do katedry św. Jakuba.

Tak, jak w jak w poprzednich latach, tak również i w tym roku razem z grupą 30 młodych ludzi od klasy VIII do studentów mieliśmy bardzo odpowiedzialne zadanie w czasie tego Marszu. Rozpoczynaliśmy marsz niosąc tablice z napisem: MARSZ DLA ŻYCIA. Po drugiej stronie było hasło tegorocznej manifestacji pro-life: MIŁOŚĆ WIĘKSZA NIŻ… Za tablicami młodzież niosła materiał z własnoręcznie przepisanym hymnem o Miłości św. Pawła. Był również niesiony materiał z przepisanym fragmentem Encykliki „Laudato Si”.

Do tego wielkiego przedsięwzięcia przygotowywaliśmy się od października 2018 roku. Główny pomysłodawca i organizator ks. Tomasz Kancelarczyk bardzo docenia pracę i pomoc Sióstr Salezjanek. My ogromnie cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak wielkim przedsięwzięciu i dzielić się radością życia.

s. Bożena Salij