W dniu 13 lipca 2022 r. Ojciec Święty mianował jedenastu kardynałów i prałatów oraz trzy kobiety członkami dykasterii ds. biskupów: s. Yvonne Reungoat byłą Przełożoną Generalną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, s. Raffaellę Petrini ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Eucharystii (FSE) oraz dr Marię Lia Zervino Przewodniczącą Światowego Związku Katolickich Organizacji Kobiet.
Matka Yvonne Reungoat była IX Przełożoną Generalną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki. Urodzona 14 stycznia 1945 r. w Plouénan we Francji, profesję zakonną jako CMW złożyła 5 sierpnia 1965 r. Ukończyła literaturoznawstwo-historię-geografię na Uniwersytecie w Lyonie we Francji, wykładała do 1980 r., następnie była animatorką wspólnoty w Lyonie (1977-1983), wikarią inspektorialną (1978-1983) i inspektorką w Paryżu (1983-1989). W 1996 r. została wybrana Radną Generalną, a w 2002 r. Wikarią Generalną. W 2008 roku została wybrana Matką Generalną, a w 2014 roku ponownie na drugie sześciolecie.
Od 2018 roku Matka Yvonne jest przewodniczącą Unii Wyższych Przełożonych Włoch (USMI), a od 2019 roku jest członkiem Kongregacji Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Życzenia Matki Chiary Cazzuoli, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, skierowane do Matki Yvonne Reungoat:
„Ciesząc się wraz Matką z tego nowego powołania, które jest znakiem wielkiego zaufania Kościoła do jej osoby i całego Zgromadzenia, życzymy jej dobrej misji. Będziemy blisko z miłością i wdzięcznością. Będziemy towarzyszyć tej nowej drodze modlitwą i zaangażowaniem naszej wierności Kościołowi i Papieżowi.
Dziękuję Matko Yvonne za twoją dyspozycyjność, za bezzwłoczną i pogodną odpowiedź na to nowe wezwanie, które w roku, w którym obchodzimy 150. rocznicę powstania Zgromadzenia FMA jest darem i znakiem płodności charyzmatu”.
Niech Maryja Wspomożycielka uprzedza, prowadzi i towarzyszy twojej drodze, tak jak uczyniła to u początków naszego Zgromadzenia 150 lat temu. Ze wszystkimi Córkami Maryi Wspomożycielki na świecie życzymy dobrej drogi!”