Matka Chiara Cazzuola FMA, Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki otrzymała tytuł Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Nauk o Wychowaniu „Auxilium” w Rzymie. Ojciec Święty Franciszek zatwierdził tę propozycję podczas audiencji udzielonej arcybiskupowi Edgarowi Peña Parra, 2 listopada 2021 r.

Ten ważny krok dotyczący roli kobiet w Kościele, jest także znaczącym momentem historii tego Fakultetu. Jego początki sięgają roku 1954 kiedy to powstał jako Międzynarodowy Wyższy Instytut Pedagogiki i Nauk Religijnych Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Turynie. W roku 1966 został przyłączony do Wyższego Instytutu Pedagogicznego Papieskiego Ateneum Salezjańskiego w Rzymie. W roku 1970 r. stał się pierwszym Fakultetem Papieskim powierzonym żeńskiemu zgromadzeniu zakonnemu, choć jego Wielkim Kanclerzem był Przełożony Generalny Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko, a Wicekanclerzem była Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Matka Chiara Cazzuola FMA stwierdza:

„Pomyślałam o trosce papieża Franciszka wobec świata kobiet, wobec kobiet konsekrowanych, o jego ufności w umiejętności i potencjał kobiet, o jego uważności na proces odnowy, któremu towarzyszy, a który dotyczy również tradycyjnych form organizacji. Jesteśmy wezwane do podjęcia tego nowego zadania z odpowiedzialnością i w duchu służby. Dziękujemy Papieżowi Franciszkowi za życzliwość i zaufanie względem naszego Zgromadzenia.
Większa autonomia w decyzjach i w prowadzeniu Fakultetu wymaga podążania naprzód w wierności chrześcijańskim wartościom ewangelicznym i zasadom obowiązującym w Kościele. W szczególny sposób, troska o kobiety i międzynarodowość Fakultetu, to od samego początku dwa bardzo ważne elementy naszego salezjańskiego powołania i misji edukacyjnej”.

Dziekan Wydziału „Auxilium”, prof. Piera Ruffinatto FMA, w imieniu całej wspólnoty akademickiej, podziękowała Ojcu Świętemu „za to uznanie, jako akt życzliwości i zaufania do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki” i zapewniła Matkę Chiarę Cazzuola o „współpracy w celu dalszego podnoszenia kwalifikacji i nadawania nowego impulsu misji edukacyjnej Fakultetu w służbie Kościołowi i Zgromadzeniu”.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki wyraża wdzięczność ks. Ángelowi Fernándezowi Ártime, Przełożonemu Generalnemu Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, dotychczasowemu Wielkiemu Kanclerzowi, a w nim wszystkim swoim poprzednikom, którzy z dyspozycyjnością i dalekowzrocznością, przez lata towarzyszyli i wspierali misję Fakultetu wśród Papieskich Uczelni Akademickich w jego tożsamości i powołaniu do krzewienia „kultury życia”, kształcenia profesjonalistów w dziedzinie edukacji.

 

Źródło: https://www.cgfmanet.org/infosfera/chiesa/madre-chiara-cazzuola-e-gran-cancelliere-della-pontificia-facolta-auxilium/