Maryja uczy nas OBECNOŚCI dającej życie, uczy wrażliwości na potrzebujących, uczy otwartości na Słowo.
Niech Ona wstawia się za nami i uprosi dar Ducha Świętego, który rozpala charyzmat, rozpala miłość do młodzieży i uzdalnia do posługi wśród nich!