Pod hasłem „Wolni w Duchu Świętym” w dniach 13  – 16 września 2018 roku odbył się  w Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz w Sanktuarium św. Jana Pawła IIIII Kongres Młodych Osób Konsekrowanych. Zgromadziło się tam ponad 1000 osób ze 100 różnych zakonów, zgromadzeń i instytutów świeckich. Obecne były również Siostry Salezjanki z obu Inspektorii: Wrocławskiej i Warszawskiej.

„Wolni w Duchu Świętym” – to słowa tematu III Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych. Kongres Młodych jest miejscem, gdzie osoby oddane Bogu, miały okazję  wzajemnie podzielić się swoim doświadczeniem życia zakonnego, a także razem uwielbiać Boga w czasie wspólnych chwil modlitwy.

W programie trzydniowego spotkania były m.in. konferencje, które wygłosili: ks. Krzysztof Wons SDS, o. Stanisław Jarosz OSPPE i s. Anna Bałchan SMI. Msze św. dla uczestników kongresu odprawili biskupi – zakonnicy: klaretyn bp Jacek Kiciński i franciszkanin bp Damian Muskus oraz przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, redemptorysta o. Janusz Sok.

Na całym świecie żyje ok. 950 tys. osób konsekrowanych: sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

W niedzielę 16 września 2018 roku o godz. 7:00 na zakończenie Kongresu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski odprawił Mszę św.

Symbolika logo:

Przedstawia trzy zjednoczone w radości i uwielbieniu Pana Boga postacie, znak jedności różnych form życia konsekrowanego. Połączenie postaci wskazuje także na wspólnotę, jedną z cech życia konsekrowanego.

  1. Trzy postacie oznaczają wielość i różnorodność form życia konsekrowanego. Są to reprezentanci trzech najliczniejszych grup w Polsce (od lewej): męskich instytutów zakonnych, żeńskich instytutów zakonnych i instytutów świeckich.
  2. Na grafice widoczny jest łączący wszystko krzyż – źródło życia konsekrowanego. To znak Miłości Boga Ojca, z której rodzi się wezwanie do naśladowania Jezusa Chrystusa w jego sposobie życia i w Jego Misji dla zbawienia świata według otrzymanych od Ducha Świętego charyzmatów.
  3. Postacie umieszczone są na tarczy słońca symbolizującej Chrystusa – podmiotu naszej konsekracji. Znak ten jednocześnie podkreśla życie, ciepło i radość towarzyszące życiu konsekrowanemu.
  4. Postacie opasane są różańcem. Odnosi się to do maryjnego wymiaru powołania. Maryja bowiem jest wzorem konsekracji i duchową Matką osób konsekrowanych.
  5. Postacie umieszczone są na tarczy słońca symbolizującej Chrystusa – podmiotu naszej konsekracji. Znak ten jednocześnie podkreśla życie, ciepło i radość towarzyszące życiu konsekrowanemu.
  6. Postacie opasane są różańcem. Odnosi się to do maryjnego wymiaru powołania. Maryja bowiem jest wzorem konsekracji i duchową Matką osób konsekrowanych.

 

 

foto Ilona Dziędziela CMW (Facebook)