W dniach 15-17.03.2024 odbyło się w Kokotku w Centrum Młodzieży NINIWA III Międzyinspektorialne Forum Duszpasterstwa. Temat tegorocznego Forum  nawiązywał do dwusetnej rocznicy snu św. Jana Bosko z 9 roku życia i brzmiał: „Spełnia się sen”. W Forum uczestniczyli odpowiedzialni za duszpasterstwo s. Kinga Adamiak PLJ, s. Magdalena Baczyńska PLA i  ks. Mikołaj Wyczałek PLO z Inspektorii Wrocławskiej SDB oraz  siostry salezjanki zaangażowane w duszpasterstwo młodzieżowe, nauczyciele  i wychowawcy naszych szkół i przedszkoli, animatorzy oratoriów, przedstawiciele Salezjanów Współpracowników i Byłych Wychowanek i Wychowanków CMW  oraz odpowiedzialni za te gałęzie Rodziny Salezjańskiej w obu inspektorach i przedstawiciele młodzieży.

W piątek, po oficjalnym otwarciu Forum, zgromadziliśmy się w kaplicy Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA, aby  przeżyć moment adoracji umęczonego oblicza Chrystusa. W Jego ranach odkryliśmy rany swojego człowieczeństwa oraz wszystkie rany  zadane i widoczne na obliczu współczesnych dzieci i  młodzieży.

W sobotę po jutrzni przeżyliśmy spotkanie ze Słowem Bożym w oparciu o sny Józefa egipskiego i św. Józefa, które poprowadził ks. Dariusz Mencel z Inspektorii Wrocławskiej SDB. Te biblijne opowiadania o snach , które wytyczyły szlak życia obu rozważanych postaci wprowadziły uczestników forum w główny jego temat, który dotyczył snu z 9 roku życia  i jego życiowego przesłania w dla życia Świętego Wychowawcy Młodzieży. W dwugłosie o   śnie Świętego Jana Bosko i wizji Świętej Marii Mazzarello z Borgo Alto oraz ich przesłaniu dla życia, działalności duszpasterskiej  i dla młodych opowiedzieli uczestnikom forum ks. Dariusz Mencel z Inspektorii  Wrocławskiej SDB i s. Iwona Szymanik z Inspektorii Warszawskiej CMW. Po Eucharystii, krótkiej popołudniowej przerwie i koronce do Miłosierdzia Bożego wróciliśmy do naszych rozważań.

Popołudniową sesję stanowiły dwa spotkania w grupach na temat: Śnimy i my, w których rozmawialiśmy o kształcie naszego duszpasterstwa, problemach współczesnej młodzieży i naszej odpowiedzi wychowawczej na te problemy. Spoglądaliśmy na te problemy w świetle snu ks Bosko z 9 roku życia i wizji Marii Dominiki Mazzarello dotyczącej apostolstwa wśród dziewcząt. Po nieszporach, kolacji  i wspólnej rekreacji  przeżyliśmy moment adoracji Najświętszego Sakramentu, na to spotkanie z Jezusem przynieśliśmy wszystkie poranione oblicza współczesnych młodych i ich rodzin. Dzień zakończył film o świętej Marii Dominice Mozzarello.

W niedzielę po Mszy świętej obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy relację sióstr z obu inspektorii, które w tym roku uczestniczyły w Dniach Duchowości Salezjańskiej w Turynie. Siostry z wielką pasją opowiedziały zgromadzonym o tym czasie przeżytym w sercu salezjańskich początków. Podkreśliły, że w spotkaniu uczestniczyło 24 gałęzie Rodziny Salezjańskiej, które starają się  dziś odczytać na nowo, do jakich działań dla dobra współczesnych młodych, wzywa je sen księdza Bosko z 9 roku życia. Krótka ankieta wypełniona przez wszystkich uczestników spotkania i podziękowania prowadzącym to forum duszpasterskie zakończyły spotkanie.

Chcemy przyjechać tu za rok, aby ponownie dzielić się swoimi doświadczeniami salezjańskiej pracy wśród młodych, w której spełnia się sen.

s. Ewa Piotrowska