W Kokotku, w gościnnym domu Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA, w dniach 17-20 marca, odbywało się II Międzyinspektorialne Forum Duszpastertswa Młodzieży. W spotkaniu tym uczestniczyły siostry oraz świeccy członkowie wspólnot wychowawczych: nauczyciele, rodzice i wychowankowie.

Uczestnikom towarzyszyła siostra Małgorzata Pilarska – inspektorka Inspektorii warszawskiej, a także zaproszeni goście: siostra Lidia Strzelczyk z Rady Generalnej, która aktualnie przebywa w Polsce odwiedzając wspólnoty Inspektorii warszawskiej oraz ksiądz Szymon Mastalerz SDB z Czerwińska.

Temat tegorocznego Forum: Obecność, która staje się odpowiedzią dla uczestników był zaproszeniem do skupienia i modlitwy, do wzajemnego słuchania, do rozmów i dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Nie zabrakło też radości i rodzinności, które przywracają entuzjazm wychowawczy i dają nową nadzieję tak bardzo potrzebne w dzisiejszych realiach edukacyjnych i ewangelizacyjnych.

Ludzkie wysiłki, plany i marzenia uczestnicy zawierzali Bogu, najlepszemu Wychowawcy prosząc o potrzebne dary dla siebie oraz dla dzieci i młodzieży powierzonych ich opiece.