XXIV Kapituła Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Domu Generalnym CMW w Rzymie zakończyła się 24 października 2021 roku.

Rzym (Włochy). „Doświadczeniem wiary i szkołą formacji” była XXIV Kapituła Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, która zakończyła się 24 października 2021 roku.

Temat „Czyńcie wszystko co wam powie” (J 2,5). Wspólnoty, które rodzą życie w sercu współczesności”, kierował doświadczeniem Kapituły, która odbyła się od 12 września do 24 października 2021 r. i która zaangażowała członkinie Kapituły w życie siostrzane oraz w refleksję/studium, modlitwę i słuchanie/dyskusję i która znajduje swoją syntezę w Dokumencie Kapitulnym Z Maryją, być „obecnością”, która rodzi życie.

Rano Matka Generalna Siostra Chiara Cazzuola wygłosiła przed Kapitułą swoje przemówienie końcowe i powiedziała między innymi: „Odczuwam potrzebę wyrażenia mojej wdzięczności Bogu za obfitość łaski, jakiej doznałyśmy w czasie trwania Kapituły. Dziękuję za wasze pełne pasji i pogodne uczestnictwo, za bliskość i prostotę relacji, za silne poczucie przynależności do Zgromadzenia. […]

W codziennej rzeczywistości, tu i teraz, jako wspólnota generatywna oświecona obecnością Maryi, skupiliśmy się na trzech ważnych wyborach: trwać w formacji ciągłej, iść w synodalności, tworzyć sieć kontaktów w celu integralnej ekologii. Trzy działania, których motywem przewodnim jest jakość obecności, czyli nasze „bycie tam” jako ludzie i jako wspólnota w sercu współczesności. Dlatego jesteśmy wezwani do życia jako powołania i do odkrywania na nowo charyzmatu salezjańskiego z całym jego apostolskim dynamizmem misyjnym. Maryja, która przechadza się w tym domu i we wszystkich domach Zgromadzenia pomoże nam nie zapomnieć o łasce początków, pokorze i małości początków, które sprawiły, że działanie Boga stało się widoczne w życiu i orędziu wielu naszych sióstr. […]

W codziennej rzeczywistości, tu i teraz, jako wspólnota rodząca życie oświecona obecnością Maryi, skupiłyśmy się na trzech ważnych wyborach: trwać w formacji ciągłej, iść w synodalności, działać w sieci w perspektywie integralnej ekologii. Trzy działania, których motywem przewodnim jest jakość obecności, czyli nasze „bycie” jako osoby i jako wspólnota w sercu współczesności. Dlatego jesteśmy wezwane do przeżywania życia jako powołania i do odkrywania na nowo charyzmatu salezjańskiego z całym jego apostolskim dynamizmem misyjnym. Maryja, która przechadza się po w tym domu i po wszystkich domach Zgromadzenia, pomoże nam nie zapomnieć o łasce początków, pokorze i małości początków, które sprawiły, że działanie Boga stało się widoczne w życiu i przesłaniu wielu naszych sióstr. […]

KG XXIV będzie owocować dobrem dla całego Zgromadzenia jeśli będziemy skutecznymi pośrednikami komunikacji i dzielenia się tym głębokim doświadczeniem, które wspólnie przeżywaliśmy i celebrowaliśmy. Dlatego nadszedł czas, aby zejść z Kany do Kafarnaum, nie same, ale z Jezusem i Maryją, aby dzielić życie i misję razem z młodzieżą i świeckimi, aby pozwolić Bogu oddychać w naszej egzystencji i odważnie stawić czoła wyzwaniom, które napotkamy .

Zawierzamy się Maryi, aby pomogła nam  być kobietami, które potrafią nieść nowe wino nadziei w tę naszą historię naznaczoną tyloma cierpieniami i trudnościami, ale błogosławionej słodką Opatrznością Ojca”.

Na zakończenie przedpołudnia Celebracja Eucharystyczna, której przewodniczył Ks. Ángel Fernández Artime, 10-ty Następca Ks. Bosko. Na wstępie zostało przywołane poprzez znaki i gesty, opowiadanie o Godach w Kanie, ikona, która towarzyszyła wydarzeniu Kapituły od czasu jego przygotowania i która teraz nadal jest motywem przewodnim Dokumentu Kapituły i która stanowi zobowiązanie do budowania wspólnot synodalnych , skoncentrowanych na Chrystusie, aby być kobietami nadziei we współczesnym świecie.

W homilii Przełożony Generalny, zwracając się do członkiń Kapituły, powiedział: „Przeżyłyście obfity czas Ducha Świętego i Łaski, osobiste ubogacenie głębokimi przekonaniami, które teraz stają się dla wszystkich  zobowiązaniem do dzielenia się i dawania świadectwa. W wierności charyzmatowi salezjańskiemu jesteście wezwane do bycia życiem dla wielu, światłem misji wśród najbiedniejszych, czułością Boga dla oddalonych i potrzebujących człowieczeństwa i bliskości. Kapituła zaczyna się teraz, będziemy dalej kroczyć razem, współpracując z twórczością Ducha Świętego w salezjańskiej misji wychowawczej”.

Eucharystia uwielbienia i dziękczynienia, słowa końcowe Matki Generalnej Siostry Chiary Cazzuola oraz odpowiednie zadania Sekretariatu zakończyły w ten sposób XXIV Kapitułę Generalną.

Nadszedł czas, aby celebrować wesele/gody służby braterskiej, ludzkiej i solidarnej, wsłuchując się w młodzież, w rzeczywistość i w Słowo, aby jak Maryja czynić „to, co On nam mówi”!