Kapituła trwa dalej… Członkinie Kapituły przeżywają intensywne dni refleksji i studium, mając na uwadze także życie inspektorii, za którymi podążają z modlitwą i ofiarą ich zaangażowania w misję.

s. María Marlena Patino Osorio, Inspektorka Prowincji Kolumbijskiej Santa Maria Mazzarello – Medellín (CMM), Przewodnicząca Międzyinspektorialnej Konferencji Narodów Boliwariańskich, podziela oczekiwania CINAB dotyczące XXIV Kapituły Generalnej.

„Jak mówi Papież Franciszek, Kapituła Generalna musi być „przewrotem/odwróceniem”, które sprawia, że ​​patrzymy dalej, stawia nas u wyjścia…; która nas popycha, wzmacnia entuzjazm, sprawia, że ​​wychodzimy z samych siebie i uwiarygodnia życie konsekrowane.

Jak? Postępować w doświadczeniu komunii, która pozwala nam żyć w synodalności, dając jej konkretne świadectwo. Kontynuować drogę budowania kultury spotkania, w pracy synodalnej, w kontekście wielości, który nie ma granic, ponieważ w ten sposób nowe proroctwo staje się rzeczywistością.

Mamy nadzieję, że w ten sposób:

– Będzie rosło życie modlitwy, silnej i konsekwentnej wiary, by stawać się kobietami otwartymi na Ducha, by dawać świadectwo życia jako świadkowie, prorocy, ucieleśniając wartości Ewangelii.

– Przeżywać będziemy życie konsekrowane w sposób radykalny, wierny charyzmatowi, z przylgnięciem do Jezusa Chrystusa i Jego projektu.

– Odnowimy osobiście i wspólnotowo świeżość powołaniową, która nie pozostaje tylko celem.

– Podejmować będziemy refleksję i rozeznawanie w procesach formacyjnych. Przyjąć tożsamość, tę daną przez Ducha i odtworzoną przez Księdza Bosko i Matkę Mazzarello

– Wzmacniać życie apostolskie razem ze świeckimi i młodzieżą, z misyjną śmiałością wychodzenia naprzeciw ubogim.

– Stawać się, jak Maryja, ekspertkami w słuchaniu Boga, ludzi i cierpienia młodych.

Być wspólnotami, które rodzą życie w dzisiejszej historii”.