Bp José Rodriguez Carballo, OFM, Sekretarz Kongregacji ds Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Kapitule Generalnej XXIV.

Rzym (Italia). Dzień 21 września 2021 r. jest ubogacony obecnością Bpa José Rodriguez Carballo, OFM, Sekretarza Kongregacji ds Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Dzień rozpoczął się od uwielbienia Pana. Podczas celebracji eucharystycznej CMW Międzyinspektorialnej Konferencji Indii (PCI), w tańcu będącym wyrazem międzykulturowości i owocności misji, zapraszają Kapitulne do ​​wyrażenia wdzięczności za dar życia i misję charyzmatyczną, która trwa i jest odnawiana w 100-letniej obecności CMW w Indiach.

Po modlitwie do Ducha Świętego, Bp José Rodriguez Carballo, Sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, przedstawia temat: „Kapituła Generalna jako doświadczenie Ducha Świętego i wydarzenie eklezjalne w perspektywie dzisiejszego życia zakonnego”, proponując Kapitulnym refleksję na temat życia zakonnego w sercu współczesności.

Zachęcając do życia w postawie słuchania Ducha Świętego, w poszukiwaniu woli Boga, który oczekuje od życia konsekrowanego charyzmatycznej obecności bliskości, istotności i nadziei, Bp Carballo skupia się na niektórych aspektach i wyzwaniach dla życia konsekrowanego:

  • Odzyskać zdolność do zachwytu: być świadomym i wdzięcznym za dar Boży, postawa, która jest również pierwszym krokiem w modlitwie; jeśli nie ma zachwytu, życie konsekrowane traci sens.
  • Mówić swoim życiem o zachwycie i o pięknie, być prorokami nadziei! Kobiety, które ufają Bogu i dają świadectwo o pięknie własnego powołania, zapewniając żywotność charyzmatu w Zgromadzeniu. Odzyskanie uroku Życia Konsekrowanego to ważne wyzwanie.
  • Życie braterskie we Wspólnocie jest proroctwem, jakie życie konsekrowane może dać dzisiaj światu. Trzeba być budowniczymi życia braterskiego, a nie konsumentami wspólnoty. Trzeba wejść w dynamikę exodusu, nie ma braterstwa bez wspólnoty ani wspólnoty bez braterstwa.
  • Przebywać na peryferiach i słuchać wołania ubogich, którzy dzisiaj potrzebują świadectwa, to oznacza być wiernymi charyzmatowi. Dawać im solidne pożywienie. Przywiązywać wagę do Słowa, do Sakramentów: Eucharystii i Pojednania oraz do Magisterium Kościoła. Trzeba żyć autentycznym nabożeństwem do Maryi, przyjmując Ją jako Matkę i Nauczycielkę.

W następnej części poranka s. Martha Riccioli, Inspektorka Inspektorii Argentyny pw. św. Franciszka Ksawerego (ABB) przedstawia pogłębienie biblijno-teologiczne w odniesieniu do fragmentu o Weselu w Kanie. Po południu praca w Komisjach i Podkomisjach rozpoczyna się osobistym i wspólnotowym studium Pierwszego Zagadnienia Dokumentu Roboczego Wspólnoty Powołaniowe:  Tak, odnawiane w czasie.

Na zakończenie dnia podczas słówka Kapitulne przeżywają ważny moment, słuchając przesłania młodych, reprezentujących różne rzeczywistości inspektorialne z 5 kontynentów, którzy uczestniczyli w Kapitułach Inspektorialnych w przygotowaniu do XXIV Kapituły Generalnej .