W dniu 17 maja br. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów trzech szkół w ramach współpracy w sieci w związku z pracą z nowoczesnymi technologiami TIK (Technologie Informacyjno – Komunikacyjne).

Odwiedziła nas klasa druga z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp. oraz klasa trzecia z Zespołu Szkół Don Bosco we Wrocławiu. Naszą szkolę reprezentowały dwie klasy drugie. W sumie 68 osób. Po powitaniu uczestników przez Dyrektora szkoły uczniowie uczestniczyli w zajęciach z edukacji muzycznej, które przeprowadziła p. Anna Grzybowska. Następnie po krótkiej przerwie przeznaczonej na posiłek dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukacji społecznej i zajęciach rekreacyjnych przeprowadzonych przez s. Lucynę Gocyłę.

Wszyscy świetnie się bawili i otrzymali drobne niespodzianki. Spotkanie uczniów z trzech salezjańskich szkół, to była nie tylko integracja, ale przede wszystkim poczucie wspólnoty, która pozwala zacieśnić więzy, uczyć się razem i świetnie się bawić.

W tym samym czasie, kiedy odbywały się zajęcia, odpowiedzialni za szkoły – dyrektorzy i wicedyrektorzy spotkali się, by podsumować działania w sieci i zaplanować następne w przyszłym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie nadal owocna i przyniesie wspaniałe efekty dla naszych szkół.

s. Izabela Gryń

 

 

foto: Szkoła – galeria