Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek  w Grabowie nad Prosną w  dniach od 1 listopada do 7 grudnia zorganizowało wewnątrzprzedszkolny, a następnie międzyprzedszkolny Plastyczny Konkurs Rodzinny dla Przedszkoli Diecezji kaliskiej pt.: „Szanujemy, dziękujemy i chwalimy Boga za piękny świat, który nam dał”.

Celem konkursu było ożywienie w sobie świadomości otrzymanego daru od Boga, by uwielbić Go za ofiarowany i zadany nam świat oraz by wraz ze św. Franciszkiem z Asyżu i Papieżem Franciszkiem wyśpiewywać „Laudato si”.

Zachwyt i podziw towarzyszyły wszystkim, którzy zwiedzali wystawę przepięknych prac, w których dostrzegano głębię, pomysłowość i zaangażowanie uczestników.

W konkursie wewnątrzprzedszkolnym wzięły udział 42 rodziny, zaś w konkursie diecezjalnym 23 rodziny z diecezji kaliskiej. Gratulujemy wszystkim rodzinom, które wzięły udział w konkursie i dziękujemy za zaangażowanie.