W Grabowie nad Prosną w dniach 29 stycznia – 9 lutego, w Publicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek, trwała akcja pod hasłem: ,,Nakrętki dla Hospicjum”.

Jak wspomina pani Marzena Rycerska-Dera, koordynator akcji:

„Zbierano nakrętki dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu, która wspiera terminalnie chore dzieci z terenu Dolnego Śląska, docierając do domów małych pacjentów z pomocą medyczną, psychologiczną, fizjoterapeutyczną i socjalną.  Akcję promowały zdjęcia w formie kolażu, gdzie przedszkolaki z najmłodszej grupy Radosne Aniołki, zachęcały do udziału. Zdjęcia zamieszczono na stronie FB przedszkola. Rodzice i dzieci chętnie i ofiarnie uczestniczyli w akcji, wkładając do pudeł nakrętki po napojach, kosmetykach i chemii gospodarczej. Zebrano 101 kg nakrętek, które zostały przekazane do siedziby Fundacji. Następnie nakrętki trafią do firmy recyklingowej, skąd Fundacja otrzyma potrzebne środki na pomoc swoim podopiecznym”.

Marzena Rycerska-Dera