„Wy dokończycie to dzieło, które rozpocząłem:
nakreśliłem SZKIC,
wy nałożycie KOLORY”  
MB XI 309

Te słowa Ks. Bosko nieustannie towarzyszyły nam podczas Weryfikacji Inspektorialnej, która miała miejsce w Gostyniu w dniach od 31 maja do 02 czerwca 2024 r.

Z odwagą i entuzjazmem: synodalnie – RAZEM, prawie 60 sióstr z uwagą odkrywało natchnienia i działanie Ducha Świętego, który niemal namacalnie był żywo obecny podczas naszego spotkania.

Był to czas odkrywania i nabywania świadomości PIĘKNA, które stało się udziałem naszych wspólnot i całej Inspektorii w podjętych procesach i działaniach, które sprzyjały oraz te, które należy wzmocnić, abyśmy mogły stawać się obecnością słuchającą, obecnością podczas wspólnej drogi oraz obecnością wspólnoty „wychodzącej” i w sieci.

Metodologia Asemblei skupiła się na słuchaniu głosu każdej z nas i 11 zaproszonych gości (byli z nami obecni członkowie Wspólnot wychowawczych oraz  przedstawiciele młodych) podczas wymiany zdań, spostrzeżeń, czy propozycji w trakcie pracy w grupach i podsumowaniach. Rozeznawanie stało się owocem działania RAZEM, a radość, która nam towarzyszyła pozwalała urzeczywistniać nasz styl współodpowiedzialności. Był to zarazem czas modlitwy, spotkania ze Słowem oraz spoglądania z troską i nadzieją w przyszłość…

Mamy świadomość tego, że jesteśmy nadal w drodze, idziemy dalej, ale kroki nasze stawiamy pewniej, bo jak mówiła Matka Mazzarello: „Nie wystarczy zacząć, trzeba kontynuować, walczyć zawsze, każdego dnia!”.

s. Renata Marchewka