Dnia 15 września 2018 roku w Sanktuarium Marki Bożej Wspomożycielki Wiernych, Stowarzyszanie Salezjanów Współpracowników i Salezjanów Współpracownic przeżywało swój  Dzień Wdzięczności za św. Jana Bosko i św. M. D. Mazzarello  w Twardogórze.

Temat Dnia Wdzięczności , który towarzyszył wszystkim uczestnikom w ciągu tego całego dnia został zaczerpnięty z Wiązanki ks. Generała Ks. Ángel Fernández Artime „Panie, daj mi tej wody” – słuchać i milczeć, jak Maryja.

Po zarejestrowaniu się w recepcji pani Marta Budzeń, koordynatorka prowincjalna odpowiedzialna za SSW i SW w Inspektorii Wrocławskiej Sióstr Salezjanek powitała wszystkich zebranych i przedstawiła program dnia, a następnie ks. Dariusz Szyszka SDB, wygłosił konferencję nt.: „Maryja – kobieta słuchająca; św. Józef – mężczyzna milczenia”.

O godz. 12:00 wszystkie wspólnoty SDB I CMW Inspektorii Wrocławskiej Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Współpracownic z Siostrami Salezjankami: s. Mirosławą Mańkowską z Pieszyc, s. Ewą Koziestańską z Dzierżoniowa, s. Marią Hrynczyszyn z Wrocławia, s. Anną Dębską z Ostrowa Wlkp., s. Małgorzatą Pieprzyk ze Środy Śląskiej, s. Iwoną Witek ze Wschowy oraz s. Małgorzatą Ogrodnik –  uczestniczyło we Mszy św.

Mszę św. koncelebrował ks. Piotr Lorek – delegat Inspektorialny odpowiedzialny za SSW i SW w Inspektorii Wrocławskiej ks. Salezjanów. Homilię wygłosił ks. Dariusz Szyszka z Marszałek. W czasie Mszy św. pięciu nowych kandydatów złożyło swoje przyrzeczenia przynależności do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników.

Po Mszy św. było omówienia Programu Formacyjnego na nowy rok 2018/2019 i różne ogłoszenia. Po obiedzie była możliwość uczestniczenia w Koronce do Miłosierdzia Bożego.

Uczestnicy Dnia Wdzięczności dziękując Bogu za dar ks. Bosko i Marii Mazzarello wyjechali  umocnieni i z postanowieniem,  aby pielęgnować sztukę słuchania i towarzyszenia młodym ludziom, gdyż tego najbardziej potrzebują oraz modlitwą za Synod który odbędzie się w październiku 2018 roku, a którego tematem będzie: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.

s. Maria Hrynczyszyn