Dzisiaj, w uroczystość św. Józefa, siostry salezjanki oraz nauczyciele i pracownicy z prowadzonych przez Zgromadzenie przedszkoli spotkali się w siedzibie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim na Dniu Duchowości Salezjańskiej.
Grupa złożona z 63 osób z 7 przedszkoli, przeżyła piękny czas na modlitwie, agapie i formacji.
Część formacyjną poprowadziła s. Wiesława Kubiaczyk FMA. Odwołując się do postaci św. Józefa i Maryi, ukazała rolę i zadania wychowawcy. Kolejna konferencja kontynuowała temat Maryi i Jej relacji wychowawczej z Synem: Maryja jako Wychowawczyni i jednocześnie Uczennica swojego Syna. Ostatnie spotkanie poświęcone było Listowi z Rzymu – „ewangelii św. Jana Bosko” dla Rodziny Salezjańskiej, w którym nakreślone zotały istotne elementy wychowania salezjańskiego wg serca św. Jana Bosko.

Uczestniczki podkreśliły, że Dzień Duchowości Salezjańskiej dał im możliwość rozpalenia na nowo pasji wychowawczej.