Sympozjum: „Po śladach – ku przyszłości” we Wrocławiu.
Dzisiejsze szczególne wydarzenie, wpisujące się w drogę roku jubileuszowego, to „próba powrotu do naszej historii, do kilku zaledwie jej odsłon” – jak powiedziała we wprowadzeniu siostra Anna Świątek. A wszystko po to, by „uradować się faktem, że charyzmat salezjański w zmieniających się warunkach przetrwał, rozwijał się i nadal jest odpowiedzią na marzenie Boga, by doprowadzić młodych do zbawienia. Niech to dotknięcie kart historii stanie się przyczynkiem do odkrywania kolejnych jej kart. Ruszajmy więc w drogę przez stulecie, ufając, że dotykanie śladów przeszłości umocni nasze serca na drogę ku przyszłości”.
Dziękujemy Prelegentom za bogactwo treści i pasję, Uczestnikom za obecność i otwartość, Organizatorom za trud przygotowań, Wszystkim za rodzinną atmosferę i wspólnotę.

Niech ten czas przyniesie dobre owoce dla zbawienia młodzieży!