W dniach 03-19.08.2019 roku w malowniczej Przesiece k/ Karpacza odbyły się rekolekcje II stopnia Oazy Domowego Kościoła. Organizatorem była diecezja legnicka. Uczestniczyło w nich 15 rodzin z całej Polski, a także jedna rodzina z Anglii. W ciągu 15 dni rekolekcji, wspólnie z dziećmi, którymi się opiekowałyśmy, przeszłyśmy drogę „wyrwania z niewoli” narodu izraelskiego.

Dzięki zajęciom plastycznym, muzycznym i ruchowym, spotykaliśmy się z Mojżeszem, Aaronem i ich historią. Wśród barwnych opowieści wspieranych ilustracjami czy przekazem multimedialnym, nie zabrakło gry terenowej, która miała odwzorować wyjście Izraelitów ku Ziemi Obiecanej, pieczenia Macy czy wodnych zabaw nad Morzem Czerwonym.

Istotnym elementem każdego dnia była katecheza oraz śpiew, który przygotowywał dzieci do uroczystej Eucharystii. Dzieci, wspólnie z rodzicami miały również okazję do bogatych w treści Celebracji oraz… poznania ducha salezjańskiego dzięki obecności Sióstr Salezjanek oraz ks. Dariusza Iżykowskiego, Salezjanina.

Wartościowymi momentami były także chwile spędzone na spacerach z młodzieżą tworzącą diakonię wychowawczą. Wodospady i „górskie szczyty”, to były dobre momenty na długie rozmowy oraz wieczorne rekreacje, które często spędzaliśmy oglądając filmy w gronie „kadry wychowawczej”.

Wspominając Oazę nie można zapomnieć o Dniu Wspólnoty, który spędziliśmy w Legnicy spotykając się z pobliskimi Oazami oraz z samym Chrystusem, który zostawił nam Siebie w konsekrowanej Hostii przemienionej w „mięsień sercowy w czasie agonii” (Cud w Lednicy 2015).

Dla każdego uczestnika, ale i dla nas czas Oazy był czasem „wyrywania z niewoli”, doświadczania swojej małości i wielkości Bożej oraz dostrzegania znaków Pana Boga w najmniejszych osobach i pięknie Jego Stworzenia.

s. Angelika Piechocka i s. Joanna Kober