W sobotę, 22 stycznia, w Częstochowie zakończyła się pierwsza seria ośmiodniowych rekolekcji jubileuszowych dla FMA: głębokie spotkanie z Panem, w Jego Słowie, w Sakramentach, we Wspólnocie…
Jesteśmy ziarnkiem gorczycy, któremu On daje wzrost… jesteśmy „gliną”, którą kształtuje tworząc naczynie… Uwielbiamy Go za cuda, których dokonuje w naszym życiu i w historii naszej obecności na ziemiach polskich.