W Warszawie oraz w Czerwińsku n/Wisłą odbyło się w dniach 5-6 czerwca spotkanie odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieżowe w sześciu polskich inspektoriach FMA i SDB.
Przedstawiciele poszczególnych inspektorii, tworzący Centrum Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży, które koordynuje salezjańskimi inicjatywami młodzieżówymi na szczeblu krajowym, podczas spotkania podjęli wiele tematów. Najważniejsze z nich to:
– udział w salezjańskim spotkaniu podczas Światowych Dni Młodzieży 2023 WYD DON BOSCO 23
– Ogólnopolskie Forum Animatorów Salezjańskich
– spotkanie Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego na szczeblu europejskim SYM Europe.
fot. SDB Inspektoria Pilska