18 maja 2018 r. w Domu Kultury w Środzie Śląskiej odbył się pierwszy gminny konkurs „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” organizowany przez Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek pod HONOROWYM PATRONATEM Burmistrza Środy Śląskiej p. Adama Rucińskiego.

W konkursie uczestniczyło 18 dzieci wraz z wychowawcami z następujących przedszkoli:ze Środy Śląskiej:  Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 3, Niepubliczne Przedszkole Entliczek, Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek, Przedszkole Publiczne z Ciechowa, Przedszkole Publiczne ze Szczepanowa.

Konkurs rozpoczął się o godz. 10.00. Uczestnicy konkursu mieli do wykonania 4 zadania indywidualnie oraz 4 zadania drużynowo. Wiedzę i umiejętności dzieci oceniało JURY składające się z następujących osób: przewodniczący – Komendant Straży Miejskiej – p. Gustaw Dobosz i członkowie: – z ramienia Urzędu Miejskiego – Wydział Promocji i Rozwoju Gminy – p. Marta Wilczyńska, z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej – p. Marta Stefanowska która pełniła w konkursie rolę eksperta, a także Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej – Pan Krzysztof Peryga.

Przebieg konkursu został uświetniony przez prezentację zawodu policjanta i strażnika miejskiego, którą przygotowali pracownicy tychże służb.

Nasze przedszkole reprezentowało troje dzieci z grupy zerowej „PSZCZÓŁKI”: Lena Bielecka, Weronika Makowska i Hubert Kasprzak. Opiekunem zespołu była p. Arleta Rajczakowska – wychowawca grupy.

Laureatami konkursu w kategorii indywidualnej zostali: – Weronika Makowska z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek i Witold Kapusta z Niepublicznego Przedszkola ENTLICZEK. Pozostali reprezentanci naszego zespołu Lena Bielecka i Hubert Kasprzak zajęli II miejsce.

I miejsce w konkursie, w kategorii drużynowej ex aequo  zajęły  trzy  przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek, Przedszkole Publiczne w Szczepanowie i Niepubliczne Przedszkole Entliczek

II miejsce zajęło przedszkole Publiczne nr 1 i III miejsce w kategorii drużynowej ex aequo zajęły: Przedszkole Publiczne z Ciechowa, Przedszkole Publiczne nr 3

Dziękuję wychowawcom wszystkich przedszkoli uczestniczących w konkursie, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzieci, a także rodzicom. Moje słowa podziękowania kieruję również do pracowników Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek, którzy podjęli trud zorganizowania konkursu „Bezpieczny Przedszkolak 2018”.

s. Małgorzata Pieprzyk