W dniach 22-24 marca br., w Bardzie Śląskim w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Świdnickiej im. św. Anieli, odbyło się spotkanie formacyjne dla sióstr salezjanek (rok profesji 1978-1986).

Jak pisze siostra Mariola Oleszczyk:
«Tematem przewodnim wygłaszanych konferencji przez zaproszonego kapłana księdza Bogdana Czupryna z Płocka i siostry Anny Szczęsnej – Inspektorki, było doświadczenie Boga w naszej codzienności, w oparciu o perykopę Ewangelii o Marii i Marcie. Siostry miały również możliwość zatrzymania się  przed Panem w chwili adoracji Najświętszego Sakramentu dziękując Bogu za dar powołania. Cennym momentem było dzielenie się poszczególnych roczników sióstr wspomnieniami z początkowej drogi formacji. Był to szczególny czas umocnienia miłości Oblubieńczej i wzajemnych relacji siostrzanych».

tekst i zdjęcia: siostra Mariola Oleszczyk

zdjęcia rocznikowe:

 

 

zdjęcia ze spotkania: