Dzisiejszą rzeczywistość cechuje konformizm, subiektywizm a niejednokrotnie i zmienność. Zaprzeczenie tego jest życie s. Franciszki Adamskiej, która od 50 lat trwa wiernie przy Jezusie, któremu oddała swoje życie w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki.

17 maja, s. Franciszka razem ze wspólnotą sióstr w Dzierżoniowie oraz w obecności Księdza Biskupa Marka Mendyka, odnowiła, tak, jak to  robi od 50 lat, swoje „Tak”. Ten dzień był okazją nie tylko do wdzięczności wyrażanej w rodzinnej atmosferze ale także do przypomnienia sobie, co stoi u podstaw życia Córki Maryi Wspomożycielki: relacja z Jezusem, życie wspólnotowe oraz apostolat. Przypominając sobie ważne momenty z życia, s. Franciszka dziękowała za rodzinę, kapłanów i siostry oraz za każde dziecko, które Bóg postawił na jej drodze w czasie posługi w przedszkolach salezjańskich.