List Radnych Generalnych od Duszpasterstwa Młodzieżowego do członków Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego.

Rzym, 3 września 2018 r. (30 rocznica Beatyfikacji Laury Vicuna)

Najdrożsi młodzi, FMA, SDB, Salezjanie współpracownicy Młodzieżowego Ruchu Salezjańskiego

„Czy jestem blisko, czy daleko, myślę zawsze o was. Jedynym moim pragnieniem jest, by was widzieć szczęśliwymi w tym życiu i w wieczności… wystarczy, że jesteście młodzi abym was kochał.”

Tymi słowami Księdza Bosko chcielibyśmy dotrzeć do każdego i każdej z was w tym roku błogosławieństwa i łaska. Trzydzieści lat temu, w rocznice 100-lecia śmierci ks. Bosko, odbywało się w Turynie i na Colle don Bosco, od 28 sierpnia do 4 września „Confronto DB 88”. Przy tej okazji Salezjański Ruch Młodzieżowy (SRM) został ogłoszony ruchem międzynarodowym. Świętujemy to wspomnienie, które dzięki Bożej Opatrzności przypada dokładnie w przededniu Synodu Biskupów poświęconemu tematowi „Młodzi, wiara, rozeznanie powołania”

Jest oczywiste, że Salezjański Ruch Młodzieżowy przez te 30 lat stale się rozwija w inspektoriach, w krajach i na wszystkich kontynentach. Ruch sprawia, że jedność, pomiędzy różnymi grupami i stowarzyszeniami młodzieżowymi inspirowanymi duchowością ks. Bosko i Matki Mazzarello, jest konkretna i widzialna. Dziś istnieją proste i sprawne struktury współpracy na różnych poziomach – międzynarodowe, regionalne czy międzyinspektorialne. (na przykład: il Coordinamento nazionale in numerosi Paesi, il Coordinamento regionale in SEPSUR-CICSAL e Inter-America, e il Coordinamento continentale per l’Europa e il Medio Oriente)

Salezjański Ruch Młodzieżowy jest dla Rodziny Salezjańskiej kompletną i obszerną obecnością duszpasterską – wychowawczą – ewangelizacyjną, z młodymi, między młodymi i dla młodych; to misja młodzieżowa, która jednoczy różne grupy Rodziny Salezjańskiej w duchu współpracy, szczególnie SDB, CMW i Salezjanów Współpracowników.

Temat, wybrany przez Synod Biskupów, pochylający się nad rzeczywistością młodych znajduje w Salezjańskim Ruchu Młodzieżowym głęboki rezonans. Ruch ten, od momentu powstania jako ruch międzynarodowy za punkt wspólny dla grup i stowarzyszeń młodzieżowych uznawał życie „cechami duchowości salezjańskiej” w perspektywie powołaniowej, jako droga rozeznania i przylgnięcia do znaków miłości Boga. Czyż nie jest własnie przedmiotem Synodu.

Korzystamy z 30 rocznicy istnienia SRM, aby zachęcić Was do wiary w jego wartość, umocnić jego tożsamość promując różne poziomy współpracy (lokalne, inspektorialne, krajowe, regionalne, kontynentalne) oraz by wzmocnić ścieżki integralnego wzrostu młodych ludzi, na poziomie osobistym i w grupie, które szczególną uwagę i troskę poświęcają rozeznaniu powołaniowemu. Pogłębiajmy więc razem, dorośli i młodzi elementy salezjańskiej duchowości młodzieżowej by móc nią żyć według wyzwań trzeciego tysiąclecia: życie i codzienność, radość i optymizm, przyjaźń z Jezusem, jedność w Kościele, odpowiedzialną służbę

Z tego powodu chcielibyśmy przypomnieć kilka punktów, które wydają się niezbędne do ożywienia dzisiaj Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego:

Linie zaangażowania Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego 

a. Na polu duchowości

 1. Żyć w codzienności doświadczeniem wiary
 2. Ożywić niektóre ważne elementy duchowości
 • Troska o ducha
 • Rozeznawanie
 • Towarzyszenie
 • Świadczenie życiem o salezjańskiej duchowości młodzieżowej

b. Na polu aktywności

 1. Wzmocnić działania SRM na polu społeczno – politycznym
 2. Zintegrować wiarę i życie
 3. Odnowić świadomość pierwszeństwaw naszej misji ubogich
 4. Promować formacje nie tylko na poziomie teoretycznym ale także praktycznym
 5. Zwiększyć zaangażowanie młodych w SRM

c. Na polu wspólnotowym i współpracy

 1. Rozwijać SRM, w całej Rodzinie Salezjańskiej, na polu wychowawczym i misyjnym
 2. Dać możliwość większego poznania Świętych Rodziny Salezjańskiej
 3. Współpracować (jasno i znacząco) w Kościele z innymi instytucjami wychowawczymi działającymi na tym samym terytorium w służbie młodych, szczególnie ubogich
 4. Wzmocnić znaczenie SRM w dziedzinie komunikacji i we współpracy

Z Dokumentu Roboczego (Instrumentum Laboris)  XV Synodu Biskupów „Młodzi, wiara i rozeznanie powołania”

 • Tożsamość młodych ludzi jest kształtowana także przez zewnętrzną działalność
  i przynależność do określonych grup, stowarzyszeń i ruchów. (IL, nr 21)
 • Należąc do grup, ruchów czy wspólnot inspirowanych chrześcijaństwem, wspiera się młodych ludzi w ich drodze rozeznania (IL, nr 115)
 • Towarzyszenie będzie miało kluczowe znaczenie jeśli weźmie się pod uwagę właściwe elementy kształtujace młodego człowieka, dziś coraz bardziej różnorodne pod względem wieku dojrzałości, stopnia wykształcenia, ścieżki formacyjnej, doświadczenia zawodowego, emocjonalnego, czy kościelnego (parafie, stowarzyszenia, ruchy, itp.). Towarzyszenie jest kluczowym narzędziem pozwalającym na personalizację ścieżki formacji, którą młodzi ludzie podejmują
  i doceniają, podczas gdy jednocześnie napotykają na trudności i propozycje jej przeciwne. (IL, nr 136)
 • Czas spędzony na posłudze, w ruchach i stowarzyszeniach, daje młodym okazję doświadczenia misyjnego i jest przestrzenią, w której mogą dokonywać rozeznania. (IL, nr 194)
 • Wielu młodych ludzi żyje i odkrywa na nowo wiarę poprzez aktywną przynależność do ruchów i stowarzyszeń.   (IL, nr 203)

Oto niektóre myśli, którymi pragniemy się z wami podzielić. Mamy nadzieję, że razem znajdziecie czas i przestrzeń, aby zastanowić się nad tym, jak uczynić Salezjański Ruch Młodzieżowy coraz doskonalszym miejscem protagonizmu młodzieżowego, drogą, na której mogą odpowiedzieć na wezwanie Boga, realizować swój plan życiowy i osiągnąć szczęście.

Don Fabio Attard SDB                                                                     Sr. Runita Borja FMA

Radni Generalni od Duszpasterstwa Młodzieżowego