W niedzielę 22 maja 2022 r. swoją radość, wdzięczność i uwielbienie Bogu za 100 lat obecności w Polsce i 150 lat istnienia Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w świecie wyraziły trzy wspólnoty wrocławskie:
Świętej Anny (dom inspektorialny)
Świętej Rodziny (przedszkole)
i Świętego Józefa (szkoła).

Siostry wraz z przedstawicielami wspólnot wychowawczych i członków Rodziny Salezjańskiej uczestniczyły w uroczystej Eucharystii celebrowanej przez Księdza Inspektora Jarosława Pizonia SDB w salezjańskiej parafii pw. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu.

Chcemy dziś podziękować za posługę i życie sióstr salezjanek. Są one darem od Boga dla nas. We Wrocławiu mamy trzy wspólnoty sióstr. Prowadzą szkołę i przedszkole” – na początku Mszy Św. powiedział ksiądz Bolesław Kaźmierczak SDB, proboszcz parafii.

Podziękował siostrom za współpracę, zaangażowanie i wspólne tworzenie przez lata ducha salezjańskiego w stolicy Dolnego Śląska, szczególnie w salezjańskich parafiach.
Obecnie w Polsce salezjanki posiadają 2 inspektorie, w których w 40 domach pracuje 351 sióstr.
Ksiądz Inspektor Jarosław Pizoń w homilii odniósł się do Ewangelii, w której centrum znajduje się Chrystus Zmartwychwstały.

To On napełnia nas, dzieci, młodzież byśmy uwierzyli i razem zdążali do Niego. W tę podstawową misję Kościoła wpisują się siostry i to co robią. „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję” – mówi Jezus myśląc o naszym sercu i wnętrzu. By dawać ten pokój dalej, trzeba najpierw mieć pokój w sobie posiadać uporządkowaną hierarchię wartości.

Siostry salezjanki są darem pokoju wychowawczego i matczynego. Wyrzekłszy się własnego potomstwa stały się matkami waszych dzieci, by je utulić, dać pokój i wzmocnić trud rodzicielski – to najważniejsze przesłanie jubileuszowego kazania.

Piękną uroczystość ubogaciła obecność dzieci, młodzieży i przedstawicieli różnych gałęzi Rodziny Salezjańskiej.

fot. s. Dorota Grzywacz FMA