W niedzielę, 21 listopada 2021, w Bazylice Maryi Wspomożycielki w Turynie, odbyła się uroczystość wręczenia krzyży misyjnych salezjanom i salezjankom, uczestnikom 152. Salezjańskiej Wyprawy Misyjnej. „Jako chrześcijanie, wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, powołanymi, by być świadkami prawdy w imię Pana. A wy, drodzy misjonarze, jesteście nimi o wiele bardziej” – powiedział ks. Ángel Fernández Artime, Przełożony Generalny salezjanów, w homilii podczas Mszy św.

Po przybliżeniu znaczenia królewskiej obecności Jezusa w życiu każdego ochrzczonego, ks. Artime nawiązał w swej homilii do dnia 11 listopada 1875 r., kiedy to wyruszyła z Turynu Pierwsza Salezjańska Wyprawa Misyjna. Ona to wytyczyła nową drogę salezjanom, salezjankom i młodym z całego świata. Drogę zbudowaną na miłości, trosce, pomocy… która z Turynu rozprzestrzeniła się najpierw na Amerykę, a potem na wszystkie inne kontynenty. Jest to droga, którą dzisiaj kontynuują, w imię księdza Bosko, misjonarze i misjonarki ad gentes, ad extra, ad vitam, którzy pozostawiają wszystko, aby ewangelizować i wychowywać narody, inne niż własne, w stylu salezjańskim.

Na zakończenie swojej refleksji ks. Artime przypomniał ducha, w jakim misjonarze i misjonarki będą wypełniać swoją misję: „Pójdą nie jako nauczyciele, ale jako słudzy, w imię Pana Jezusa, aby dzielić życie… I ofiarują to, co mają najlepszego. I to jest piękne!”.

Po obrzędzie wręczenia krzyży, następca księdza Bosko skierował poruszającą modlitwę do Boga, spraszając Boże błogosławieństwo dla każdej misjonarki i misjonarza. Błagał dla każdej i każdego z nich o to, aby mieli zawsze „serce księdza Bosko i matki Mazzarello”.

Uroczystość posłania misyjnego miała szczególny charakter, gdyż odbyła się w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata. Wzięło w niej udział wiele osobistości salezjańskich: Przełożony Generalny salezjanów, nowa Matka Generalna Córek Maryi Wspomożycielki s. Chiara Cazzuola, Inspektorka sióstr salezjanek z Piemontu s. Emma Bergandi, ks. Alfred Maravilla, Radca Generalny ds. Misji, ks. Juan Carlos Pérez Godoy, Radca Regionu Śródziemnomorskiego oraz liczni salezjanie, Córki Maryi Wspomożycielki i osoby świeckie.

Ze względu na trudności związane z podróżami międzynarodowymi tylko 9 z 23 salezjanów i 10 z 11 Córek Maryi Wspomożycielki otrzymało krzyże misyjne. Pozostali wyjeżdżający, którzy nie mogli uczestniczyć w tej ceremonii, otrzymają krzyż od Przełożonego Generalnego, następcy księdza Bosko, poprzez swoich Inspektorów.