5 listopada 2022 r. siostry salezjanki będą obchodziły JUBILEUSZ 100-lecia obecności Córek Maryi Wspomożycielki na ziemiach polskich. Rok jubileuszowy rozpoczyna się 25 września 2021 r.

Tak zachęcają nas do celebrowania tego roku obie siostry Inspektorki: s. Małgorzata Pilarska (PLJ) i s. Anna Światek (PLA) „Pragniemy przeżyć ten wyjątkowy czas w duchu dziękczynienia Panu Bogu za życie Czcigodnej Matki Laury Meozzi oraz Sióstr, które dały początek naszej obecności w Polsce. Chcemy w Roku Jubileuszowym podjąć refleksję historyczną, by bardziej uświadomić sobie wkład Córek Maryi Wspomożycielki w system edukacji ogólnej i zawodowej w powojennej Polsce i odkrywać bogactwo oraz rolę charyzmatu salezjańskiego w tamtym okresie. Ufamy, że będzie to dobra okazja, by szerzej zaprezentować dorobek naszego Zgromadzenia i różne formy apostolstwa, które na przestrzeni lat ukazywały życiodajną moc charyzmatu powierzonego naszej rodzinie zakonnej. Nosimy w sercu pragnienie, by to wszystko, co przyniesie Jubileusz, zaowocowało osobistą odnową każdej z nas, naszych wspólnot i zrodziło życie w postaci nowych powołań do naszego Zgromadzenia.”

Obchodom roku jubileuszowego towarzyszyć będzie logo, którego autorką jest s. Małgorzata Łukawska FMA oraz znak jubileuszowy adresowany do dzieci zaprojektowany przez Maję Szczęśniak, uczennicę Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie.

Zapraszamy wszystkich do modlitwy, towarzyszenia nam w obchodach jubileuszu i zaangażowania się w różne inicjatywy podejmowanie przez obie Inspektorie Sióstr Salezjanek w Polsce.