Święty Leonard Murialdo

 

Data urodzenia: 26 października 1828
Data śmierci: 30 marca 1900

Data beatyfikacji: 3 grudnia 1963
Data kanonizacji: 3 maja 1970

Wspomnienie liturgiczne: 30 marca.

Urodził się 26 października 1828 w Turynie. Jego rodzicami byli Leonard i Teresa Ravigliasco.

W wieku ośmiu lat rodzice oddali go do prywatnej szkoły, prowadzonej przez pijarów w Savonie. Po powrocie do Turynu studiował filozofię w kolegium św. Franciszka z Pauli. Następnie rozpoczął studia teologiczne w Paryżu, które zakończył uzyskaniem doktoratu w 1850 roku.

Święcenia kapłańskie otrzymał 20 września 1851 roku. Właśnie w owym okresie, gdy pracował jako katecheta w Oratorium Anioła Stróża, poznał go i docenił święty ksiądz Jan Bosko, który przekonał go do przyjęcia kierownictwa w nowym Oratorium św. Ludwika w Porta Nuova, które piastował do 1865 r. Zetknął się tam z poważnymi problemami ludzi warstw najuboższych, odwiedzał ich domy, dzięki czemu dojrzewała jego głęboka wrażliwość społeczna, wychowawcza i apostolska, która doprowadziła go następnie do samodzielnego poświęcenia się różnym inicjatywom na rzecz młodzieży. U podstaw jego metody wychowawczej w Oratorium leżały katecheza, szkoła i zajęcia rekreacyjne. Ks. Bosko chciał, aby Leonard towarzyszył mu w audiencji udzielonej im przez bł. Piusa IX 1858 roku i tak też się stało.

W roku 1873 ks. Murialdo założył Zgromadzenie św. Józefa (Józefitów CSI), którego celem apostolskim była od początku formacja młodzieży, zwłaszcza najuboższej i opuszczonej. Atmosferę Turynu owych czasów wyznaczał intensywny rozkwit dzieł i działań charytatywnych, krzewionych przez Murialdo aż do jego śmierci.

Św. Leonard przeżywał więc swoje powołanie kapłańskie jako bezinteresowny dar Bożego miłosierdzia, w poczuciu wdzięczności, radości i miłości. Napisał też: Bóg wybrał mnie! Wezwał mnie, zostałem nawet zmuszony do przyjęcia zaszczytu, chwały, niewysłowionego szczęścia bycia jego szafarzem, bycia «drugim Chrystusem» (…) A gdzie ja byłem, gdy szukałeś mnie, mój Boże? Na dnie przepaści! Byłem tam i tam zstąpił Bóg, aby mnie szukać; tam pozwolił mi słyszeć Jego głos…

Leonard zmarł 30 marca 1900 w Turynie, mając 72 lata. Pochowany został w kościele pw. Św. Barbary w Turynie.

Beatyfikowany 3 grudnia 1963 roku, a kanonizowany 3 maja 1970 roku przez papieża Pawła VI.

Wspomnienie liturgiczne 30 marca.

 

( opr.w oparciu o Niedziela 19/2010 str.6-7 – Święty Leonard Murialdo i św. Józef Cottolengo – Benedytk XVI – papież, tłumaczył O.Jan Pach oraz wikipedia.org)