Czcigodny Stefano Ferrando

Data urodzenia: 28 września 1895
Data śmierci: 20 czerwca 1978

Ogłoszony Czcigodnym: 3 czerwca 2016

Urodził się 28 września 1895 roku. Wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego i już w młodym wieku był nauczycielem religii w Domu Salezjańskim.

W czasie I wojnie światowej przez cztery lata był sierżantem i w 1917 roku został odznaczony srebrnym medalem za ratowanie rannych.

18 marca 1923 roku wyświęcony na kapłana w Borgo San Martino, a 9 lipca 1934 roku papież Pius XI wyniósł go do godności biskupiej do kierowania diecezją Krishnagar. 10.11.1934 roku został konsekrowany przez arcybiskupa Shillong w Kalkucie.

Był architektem odbudowy katedry, a także założył Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Maryi Wspomożycielki Wiernych.

Zmarł 20 czerwca 1978 roku w Quarto, Genua, Włochy, a w 1987 roku na żądanie indyjskich sióstr jego doczesne szczątki umieszczono w kaplicy klasztoru św. Małgorzaty w Shillon.

Jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym rozpoczął się 8 października 2003, a zakończył się 3 sierpnia 2006.

Dnia 3 marca 2016 papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Stefano Ferrando.

 

(opr. w oparciu o – https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefano_Ferrando)