Sługa Boży ks. Carlo Crespi Croci

Data urodzenia: 29 maja 1892
Data śmierci: 30 kwietnia 1982

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego
na szczeblu diecezjalnym: 8 lutego 1995

Urodził się w Mediolanie 29 maja 1892 roku. Był trzecim z trzynaściorga dzieci Daniela i Luisy Croci.

Karol od najmłodszych lat odznaczał się wielką inteligencją oraz dobrocią. W wieku 12 lat kiedy skończył szkołę podstawową pierwszy raz zetknął się z Salezjanami. Z czasem poczuł w swoim sercu pragnienie wstąpienia do seminarium salezjańskiego. Czuł wewnętrznie, że wzywa go Ksiądz Bosko

Nowicjat odbył w Foglizzo, a 8 września 1907 roku złożył pierwsze śluby jako Salezjanin, a w 1910 roku śluby wieczyste. Studia filozoficzne i teologiczne odbył na Valsalice. Ponieważ był bardzo zdolny w tym samym czasie Karol uczył nauk przyrodniczych, matematyki oraz muzyki. W 1917 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Kiedy studiował na Uniwersytecie w Padwie odkrył istnienie mikroorganizmu, który do tej pory nie był nikomu znany. To odkrycie spowodowało ogromne zainteresowanie wśród ludzi nauki. W roku 1921 z tytułem doktora Karol ukończył studia muzyczne.

W 1923 roku wyjechał na misje do Ekwadoru. Po wielu miesiącach podróży dotarł do Cuenca, gdzie posługiwał do końca życia. Całkowicie poświęcił się ubogim: otworzył szkołę podstawową dla najbiedniejszych dzieci, szkołę rolniczą w Yanuncay, wiele warsztatów przysposabiających do zawodu, powstała też pierwsza Szkoła Sztuki i Handlu. Założył Szkołę Nauk Orientalnych kształcącą Salezjanów, wyjeżdżających do zachodniego Ekwadoru. Został pierwszym dyrektorem Fakultetu Nauk Edukacyjnych. Organizował kursy krawieckie dla ubogich dziewcząt, otworzył dom dla nowicjuszy salezjańskich oraz doprowadził elektryczność do Macas

Wszędzie gdziekolwiek się udawał szerzył nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki Wiernych. Bardzo dużo spowiadał. Zawsze miał wielu penitentów przy konfesjonale. Nazywali go wszyscy „Świętym Karolem Crespi”.

Wśród wielu odznaczeń, jakie otrzymał były: Złoty Medal Zasług z rąk prezydenta Republiki Ekwadoru, Złoty Medal Edukacji z rak Ministra Edukacji, odznaczenia z Republiki Włoskiej, tytuł „najwybitniejszego obywatela Cuenca XX wieku”, Doktorat Honoris Causa post mortem Salezjańskiej Politechniki Uniwersyteckiej.

Ks. Karol Crespi Croci zmarł w Cuenca 30 kwietnia 1982 roku.