Błogosławiony Michał Rua

Pierwszy następca św. Jana Bosko

 

Data urodzenia: 9 czerwca 1837
Data śmierci: 6 kwietnia 1910

Data beatyfikacji: 29 października 1972

Wspomnienie liturgiczne: 29 października

Urodził się 9 czerwca 1837 roku w Turynie. Pochodził z wielodzietnej rodziny, jednak szybko został osierocony przez ojca, który był dyrektorem fabryki broni.

W 1848 roku Michał zapisał się do szkoły, prowadzonej przez Braci Szkół Chrześcijańskich. W tym okresie trafił także do założonego przez Jana Bosko Oratorium dla chłopców, do którego chętnie uczęszczał wraz z bratem.

Od samego dzieciństwa był uczniem ks. Bosko, a później został Salezjaninem. Po ukończeniu seminarium duchownego Michał Rua został pierwszym kapłanem, który został wychowanym przez św. Jana Bosko i towarzyszył mu już do końca życia. Po jego śmierci został generalnym przełożonym świeżo utworzonego zgromadzenia księży Salezjanów.

Cały swój czas poświęcał potrzebującej młodzieży. Naoczni świadkowie mówią, że miał również: dar czytania w sercach, przepowiadania przyszłości, uzdrawiania, czy rozmnażania pokarmów. Był chodzącą regułą dla siebie i dla współbraci.

Był przykładem wielkiej wierności ks. Bosko, który można by nazwać prawdziwym duchowym spadkobiercą, charakteryzującym się zapałem apostolskim, pomocą biednej młodzieży i wiernością ślubom zakonnym.

Michał Rua przyjmował pierwszych Polaków do zgromadzenia. Polacy zawdzięczają mu zaistnienie Salezjanów w Polsce. W Polsce był dwukrotnie – w 1901 i 1904 roku. Towarzystwem Salezjańskim kierował 22 lata, aż do śmierci, która nastąpiła 10 kwietnia 1910 roku. Zostawił swoim następcom 341 domów w 30 krajach i około 4 000 członków.

Zmarł w Turynie 6 kwietnia 1910 roku. Do chwały ołtarzy wyniósł go papież Paweł VI dnia 29 października 1972 roku.

Wspomnienie 6 kwietnia lub 29 października.

 

(opr. w oparciu o – kościół.wiara.pl- Generał zakonu Salezjanów)