Błogosławiony Filip Rinaldi

 

Data urodzenia: 28 maja 1856
Data śmierci: 5 grudnia 1931

Data beatyfikacji: 29 kwietnia 1990

Wspomnienie liturgiczne: 5 grudnia

Urodził się 28 maja 1856 roku w miejscowości Lu we Włoszech. Filip znał ks. Bosko od samego dzieciństwa. Mając 21 lat przyjął jego zaproszenie by zostać księdzem Salezjaninem.

Gdy w 1882 r. przyjął święcenia kapłańskie zostało mu powierzone zadanie wychowywania współbraci pragnących zostać kapłanami. Po śmierci ks. Bosko, od 1889 r. rozszerzał jego dzieło w Hiszpanii i Portugalii. W 1901 r. przełożony Generalny ks. Rua mianował go na wikariusza generalnego i ekonoma.

Wytężona praca nie przeszkodziła mu w posłudze kapłańskiej i zostaniu wspaniałym kierownikiem duchowym. Nadał on rodzinie salezjańskiej nowy impuls ubogacając ją wspaniałym Instytutem świeckich kobiet – Ochotniczkami ks. Bosko.

Wybrany w 1922 r. na Przełożonego Generalnego w szczególny sposób oddał się formacji Salezjanów i szerzeniu czci ku Słudze Bożemu ks. Bosko (który został ogłoszony błogosławionym w 1929 r.), podkreślając jego życie duchowe, zjednoczenie z Bogiem, posłannictwo do młodzieży i nieograniczone zaufanie Maryi Wspomożycielce Wiernych.

Jako genialny następca ks. Bosko potrafił odczytywać znaki czasu i do nich odważnie się ustosunkować.

Zmarł w Turynie 5 grudnia 1931 roku. Ogłoszony został błogosławionym przez papieża Jana Pawła II 29 kwietnia 1990 r. Uznany został czwartym ks. Bosko.

Wspomnienie – 5 grudnia.

 

(opr. w oparciu o – bosko.it – Kapłan salezjanin)