Rzym, (Italia). S. Liliana María Montaño Díaz, Delegatka Inspektorii Kolumbijskiej Matki Bożej Śnieżnej – Bogota (CBM), jest najmłodszą członkinią Kapituły i po raz pierwszy uczestniczy w Kapitule. Ma 17 lat profesji zakonnej, jest Radną inspektorialną i animatorką wspólnoty w domu formacyjnym Bł. Laury Vicuña, gdzie przebywają młode dziewczęta w okresie weryfikacji i orientacji oraz postulantki. Siostry tejże wspólnoty prowadzą również działalność oratoryjną, katechezę w parafii i w szkole.

Siostra Liliana podziela oczekiwania i marzenia KG XXIV.

„24 Kapituła Generalna, tak przygotowana, tak upragniona, tak otoczona modlitwą i ofiarą. Czuję, że dla wszystkich jest to dar serca gotowego przyjąć Łaskę, jakiej Pan udziela Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki.

Marzy mi się przede wszystkim, aby była to Kapituła całkowicie maryjna, aby macierzyńska obecność Maryi kierowała każdym spotkaniem, tak jak w życiu Księdza Bosko i Matki Mazzarello. Niech Ona prowadzi nas za rękę do Jezusa, aby Mu przedstawić ponownie rzeczywistość, w której żyjemy, z jej wyzwaniami i możliwościami; my jesteśmy gotowe wspólnie słuchać tego, czego On od nas oczekuje, aby mógł dokonać się cud bycia wspólnotami dającymi życie.

Ufam, że ta Kapituła będzie naprawdę dla wszystkich okazją do odnowienia głębokiej radości z powołania i ponownego wyboru i podjęcia decyzji na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży, aby być tam, gdzie on się znajdują, z wielkim zapałem misyjnym, z autentycznym duchem salezjańskim słuchania, bliskości, towarzyszenia i twórczej miłość, gotowe na wszystko dla ich zbawienia.

Marzę, abyśmy z prostotą i pokorą kontynuowały drogę synodalną, którą prowadziłyśmy przygotowania, by być uważnymi na znaki Ducha Świętego w Jego Słowie, w tym, czym dzieli się każda siostra i by była odzwierciedleniem Inspektorii, bogactwa i cierpienia naszych narodów, życia młodych i świeckich, z którymi dzielimy misję. W tym wzajemnym słuchaniu wspólnie będziemy mogli otworzyć się na nowość, którą Pan chce w tym czasie udzielić, aby przeżywać w teraźniejszości dającą życie moc charyzmatu salezjańskiego.

Marzę także aby byłą to Kapituła przeżywana w postawie wdzięczności i radosnego posłuszeństwa.

Wdzięczność… za działanie Boga i cuda, których dokonuje w każdej chwili, za cud bycia tutaj razem i w komunii

Wdzięczność… Matce i siostrom z Rady, które oddały się dla dobra Zgromadzenia.

Wdzięczność… za dyspozycyjne i hojne Tak Sióstr, które podejmą posługę animacji i zarządzania w stylu Maryi.

Jest to postawa radosnego posłuszeństwa by „czynić to, co mówi nam Jezus”, by wyruszać w drogę i inspirować się konkretnymi decyzjami i działaniami w każdej wspólnocie wychowawczej”.

https://drive.google.com/file/d/1XTBEbNlkdbCa7QqJhH8m6tZpDq_e4bxI/view