W dniu 10 października 2018 roku  o godz. 09:00  w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu najmłodsi uczestnicy tej pięknej uroczystości zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby stać się pełnoprawnymi uczniami szkoły.

Na początek przywitano gości, między innymi ks. Andrzeja Brodawkę, proboszcza parafii św. Doroty, siostrę Annę Serafin delegatkę siostry Inspektorki Anny Świątek, dyrektorów przedszkoli, do których uczęszczały dzieci oraz nauczycieli a przede wszystkim licznie zgromadzonych rodziców, dziadków i rodzeństwo.

Następnie nastąpiła część artystyczna, po której uczniowie w obecności sztandaru i po odśpiewaniu hymnu szkoły przystąpili do ślubowania. Po ślubowaniu s. Izabela Gryń – Dyrektor szkoły dokonała pasowania na ucznia.

Nie zabrakło gratulacji, ciepłych życzeń, podziękowań i prezentów dla najmłodszych. Wśród obecnych panowała podniosła atmosfera. Ogromną radość wywołały  występy dzieci, które zostały bardzo dobrze przygotowane przez wychowawców i nauczyciela muzyki: p. Jolantę Gajdę, p. Małgorzatę Mastalińską i p. Annę Grzybowską. Uczniowie  pięknie śpiewali, tańczyli i recytowali. Na koniec była niespodzianka – występy artystyczne dotyczące krasnali przygotowane i wystawione przez rodziców.

W tym dniu również ks. Proboszcz poświęcił tornistry, a rodzice przygotowali poczęstunek oraz słodkie niespodzianki.

Gratulujemy wszystkim i cieszymy się, że rodzice wybierając szkolę katolicką zatroszczyli się o integralne wychowanie swoich dzieci na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli zgodnie z pedagogią św. Jana Bosko.

s. Izabela Gryń