Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) powstało we Włoszech, jako wotum wdzięczności za łaski jakimi Bóg obdarzał św. Jana Bosko i  jego dzieło apostolskie przez przyczynę Maryi Wspomożycielki. Ksiądz Bosko chciał, aby Zgromadzenie było były żywym pomnikiem wdzięczności Matce Bożej. Współzałożycielką jest św. Maria Dominika Mazzarello.

5 sierpnia 1872 roku, w obecności Księdza Bosko 11 pierwszych Sióstr z Marią Dominiką na czele po raz pierwszy złożyło swoje śluby zakonne i w ten sposób Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki oficjalnie zaczęło istnieć. Od tego czasu każdego 5 sierpnia Nowicjuszka po 4 latach formacji składa swoje pierwsze śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Siostry Salezjanki, kobiety konsekrowane żyją we wspólnocie i są jednocześnie wśród ludzi na wszystkich kontynentach świata. Pracują w 94 krajach. Wyrażają swoją miłość do Chrystusa w duchu Da mihi animas, cetera tolle – Daj mi dusze, resztę zabierz, szczególnie poprzez integralne wychowanie młodego człowieka na uczciwego obywatela i dobrego chrześcijanina.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki  zajmuje się dziełem wychowania chrześcijańskiego, zgodnie z systemem prewencyjnym św. Jana Bosko.

Cała działalność jest ukierunkowana na ludzi młodych. Obejmuje ona prowadzenie przedszkoli, szkół różnego typu, grup formacyjnych, prowadzenie świetlic środowiskowych, oratoriów, organizowanie zajęć pozaszkolnych, wyjazdów wakacyjnych i zimowych.  Ważne miejsce w apostolstwie Zgromadzenia zajmuje katechizacja.

Dla młodzieży ze środowisk marginesu społecznego tworzone są tzw. Domy Otwartych Drzwi, a dla dzieci pozbawionych opieki rodziców – rodzinne domy dziecka. Ponadto siostry pracują w instytucjach kościelnych i parafiach. Angażują się także w działalność misyjną

Skrót nazwy Zgromadzenia FMA wywodzi się od międzynarodowego włoskiego tytułuFiglie di Maria Ausiliatrice. W Polsce używany jest skrót CMW, który wywodzi się z polskiej nazwy Zgromadzenia – Córki Maryi Wspomożycielki.

W Polsce jest dwie Inspektorie: Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu i Warszawska.w Łomiankach.