25 września 2021 r. Siostry Salezjanki rozpoczęły świętowanie Jubileuszu 100-lecia obecności Zgromadzenia na ziemiach polskich.

Na miejsce uroczystej inauguracji Roku Jubileuszowego został wybrany Pogrzebień, gdzie spoczywają doczesne szczątki Czcigodnej Matki Laury Meozzi. To ona stanęła na czele liczącej sześć sióstr wspólnoty, która przybyła do Polski z Włoch 5 listopada 1922 r. i zapoczątkowała działalność Zgromadzenia w Różanymstoku.

Zgromadzenie wzrastało z Niepodległą Polską i dzieliło jej losy, włączając się w działalność wychowawczą i oświatową, naznaczoną duchem salezjańskim, patriotycznym i otwartością na życie Kościoła i społeczeństwa. Tę rzeczywistość wymownie podkreśla logo jubileuszowe, którego autorką jest s. Małgorzata Łukawska FMA.

Obchodom Roku Jubileuszowego towarzyszy też znak jubileuszowy zaprojektowany przez Maję Szczęśniak – uczennicę Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie.

25 września nasz historyczny dom – pałac w Pogrzebieniu ożywiły barwy kwiatów i balonów i niezwykły śpiew scholi TOTUS TUUS z wrocławskiej szkoły Sióstr Salezjanek. Uroczystość inauguracji miała charakter niezwykle podniosły. Zgromadziła przedstawicielki wszystkich domów obu polskich inspektorii – siostry dyrektorki, rady inspektoralne, lokalne władze samorządowe i przedstawicieli lokalnych instytucji.

Dziś Zgromadzenie jest obecne w Polsce w dwu prowincjach: Inspektorii Wrocławskiej – z siedzibą we Wrocławiu, ul. św. Jadwigi 11, oraz Inspektorii Warszawskiej – z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 152.

Ponieważ obie inspektorki uczestniczą w XXIV Kapitule Generalnej w Rzymie, w ich imieniu powitały zebranych: s. Anna Świątek, która zakończyła posługę inspektorki miesiąc temu, i s. Teresa Czekała, osoba łącząca obie inspektorie przez wielokrotną posługę inspektorki, pochodząca z Pogrzebienia.

Siostra Sylwia Ciężkowska FMA, wicepostulatorka procesów kanonizacyjnych w naszym Zgromadzeniu, przedstawiła rys historyczny – Spojrzenie na 100 lat obecności FMA w Polsce. Wydobyła poruszające fakty, mało znane lub w ogóle nieznane szerszemu ogółowi. Spojrzenie na indywidualne historie naszych pionierek stawia ich misję w zupełnie nowym świetle, objawiając heroizm wierności powołaniu.

Ksiądz Inspektor Marcin Kaznowski przewodniczył dziękczynno-błagalnej Eucharystii, koncelebrowanej. W homilii rozwinął temat przemiany wody naszej zwyczajności w najlepsze wino miłości, która w Bogu ma źródło i jest owocem powierzenia wszystkiego, w zaufaniu, Bożej Opatrzności.

Tę część uroczystości, najbardziej oficjalną, zakończyły okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości.

Po rodzinnym obiedzie w plenerze, przed pogrzebieńskim pałacem, po rekreacji z tańcami i śpiewem, nastąpił kolejny, uroczysty moment – otwarcie i poświęcenie Pokoju pamięci o czcigodnej Matce Laurze Meozzi i pierwszych siostrach. Poświęcenia dokonał ks. inspektor Marcin Kaznowski. Autorka projektu wystawy i wykonawczyni, s. Małgorzata Łukawska, wyjaśniła zebranym koncepcję wystawy. Schola Totus Tuus odśpiewała hymn jubileuszowy. Wszystko zakończyło się wspólnym zdjęciem i jubileuszowym – „stuletnim” tortem.

To początek. Jubileusz jako czas wdzięczności wobec Boga i ludzi oraz jako wydarzenie mające łączyć osoby i środowiska będzie celebrowany w szczególności poprzez:

  • Jubileuszowe Święto Młodych – 15-17 października 2021
  • Sympozjum naukowe Po śladach – ku przyszłości – 24 marca 2022 (Wrocław)
  • Uroczystość centralną – 11 czerwca 2022 (Łódź)
  • Czuwanie modlitewne na Jasnej Górze – 5/6 listopada 2022
  • Pielgrzymki dziękczynne Wspólnot Wychowawczych do Różanegostoku, dla których został przygotowany specjalny przewodnik z zastosowaniem kodów QR i program edukacyjny dla młodzieży