W Łomiankach – Inspektoria Sióstr Salezjanek PLJ – odbyła się 11 lipca 2020 roku uroczystość objęcia urzędu Inspektorki przez siostrę Małgorzatę Pilarską.

Siostrze Małgorzacie życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi Wspomożycielki. Siostrze Lidii Strzelczyk dziękujemy za posługę i wszelkie dobro, którego mogłyśmy doświadczać w minionym sześcioleciu 2014-2020

 

 

(źródło: https://www.facebook.com/SalezjankiPLJ )