W sobotę 4 listopada 2017 roku w Koszalinie odbyło się diecezjalne spotkanie Szkolnych Kół „Caritas”.

W ramach poszerzenia oferty zaangażowania wolontariatu w pomoc innym s. Maria Bihun podzieliła się projektem „Ulicy Adwentowej”, czyli szkolnego jarmarku bożonarodzeniowego. Pomysł rok wcześniej został zrealizowany i entuzjastycznie przyjęty przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Pile. Dochód z tego projektu pozwolił sfinansować roczny pobyt 15 osobowej rodziny syryjskiej w Libanie oraz doposażyć kuchnię w domu dziecka.

„Dobro jest zaraźliwe – niech się mnoży poprzez dzielenie się tym pomysłem”. Uczestnicy spotkania (ok.200 młodych ludzi) chętnie i twórczo zaangażowali się w warsztat tworzenia pomysłów oferty jarmarku. Mieli również okazję zadać pytania autorce projektu i poprosić o kontakt w razie zaistniałych problemów.

s. Maria Bihun