Święty Alojzy Versiglia

Biskup – Pierwszy Męczennik Salezjański

 

Data urodzenia: 5 czerwca 1873
Data śmierci: 25 lutego 1930

Data beatyfikacji: 15 maja 1983
Data kanonizacji: 1 października 2000

Wspomnienie liturgiczne: 25 lutego

Urodził się 5 czerwca 1873 roku w Oliva Gessi, w prowincji Pavia, w północnych Włoszech. Miał jeszcze dwie siostry. Rodzice Alojzego cieszyli się wielkim szacunkiem. Byli to ludzie skromni i głębokiej wiary.

Mając 12 lat, chłopiec został przyjęty do Oratorium w Turynie, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Był inteligentny i ambitny. Przez cały czas nauki był prymusem i na końcu roku zawsze dostawał nagrodę.

W 1888 roku – roku śmierci ks. Bosko, wstąpił do nowicjatu. Tam szesnastoletni Alojzy otrzymał z rąk ks. M. Rua sutannę. Potem w Turynie studiował filozofię, teologię zaś na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Został wyświęcony na kapłana 21 grudnia 1895 roku Po święceniach aż do 1905 roku był mistrzem nowicjatu. Wtedy uczył się także języka portugalskiego oraz jazdy konno. Zawsze marzył o misjach. Właśnie w tym czasie Dom Generalny prowadził rozmowy z Biskupem Macau, które było kolonią portugalską, w sprawie podjęcia pracy przez Salezjanów w sierocińcu w tym mieście. Rozmowy zakończyły się dla Zgromadzenia pomyślnie. W 1905 roku ks. Alojzy Versiglia pojechał na krótko do Portugalii i Anglii w celu nauczenia się języka. 18 stycznia 1906 roku z Genui odpłynęli do Chin pierwsi misjonarze salezjańscy.

13 lutego 1906 roku trzej księża i trzej koadiutorzy (bracia) salezjańscy przybyli najpierw do Hong Kongu, a stamtąd dobili do Macau. Początki były trudne.

W 1910 roku wybuchła rewolucja. Do władzy doszli antyklerykałowie. Misjonarze zakonni zostali wydaleni z Macau. Ordynariusz Macau, nie chcąc stracić Salezjanów, skierował ich do pracy Heung Shan, poza granicami kolonii, ale należącą do terenów diecezji. W tym czasie wybuchła rewolucja w Chinach. Obalono istniejące od kilku tysięcy lat cesarstwo i proklamowano republikę i wówczas
ks. biskup ponownie poprosiła salezjanów do Macau, gdzie czekało na nich 200 sierot.

Po latach dzięki rozkwitowi pracy misyjnej salezjanów Stolica Apostolska podniosła misję do rangi wikariatu apostolskiego, a ks. Versiglia, jako pierwszy wikariusz apostolski otrzymał sakrę biskupią 9 stycznia 1921 roku.

W 1922 roku ks. biskup Alojzy Versiglia wziął udział w XII Kapitule Generalnej Salezjanów w Turynie, bowiem zmarł dotychczasowy przełożony generalny ks. Paweł Albera. Ksiądz Biskup był przedstawicielem współbraci w Chinach. Jak zwykle zabiegał o nowych ludzi do pracy misyjnej w Chinach. Znalazł tam wielu ochotników, zarówno wśród kleryków, jak też i księży.

8 maja 1929 roku w wigilię Zesłania Ducha Św. ks. Biskup przeżył wielką radość. Udzielił święceń kapłańskich diakonowi Kalikstowi Caravario. Właśnie wtedy, w 1922 roku, gdy był na Kapitule w Turynie, spotkał młodego kleryka, który koniecznie chciał jechać na misje do Chin. Bóg pozwolił, że nie tylko później razem pracowali na misjach, ale też wspólnie ponieśli śmierć męczeńską za Chrystusa 25 lutego 1930 roku w Chinach.

Biskup Alojzy Versiglia charakteryzował się tym, że był bardzo wymagający od siebie, ale wyrozumiały i dobry dla innych. Chętnie służył. Wszyscy byli przekonani, że i bez śmierci męczeńskiej zostałby świętym.

Został beatyfikowany 15 maja 1983 roku przez Jana Pawła II razem z Kalikstem Caravario.

Kanonizowany w grupie 120 męczenników chińskich 1 października 2000 roku przez papieża Jana Pawła II.

Wspomnienie liturgiczne 25 lutego.

 

(opr. w oparciu o – janbosko.salezjanie.pl-Kompendium Księdza Bosko)